onsdag 6. november 2013

Videreutdanning i ensembleledelse. Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Hedmark lyser nå ut studiet videreutdanning innen ensembleledelse, med oppstart januar 2014 og har plass til 15 studenter. Studiets unike profil er samspillet mellom pedagogisk psykologi, ledelse og det musikkfaglige i arbeidet som musikalsk leder. Det vil derfor bli en naturlig blanding av teoretisk og praktisk undervisning.

Mer informasjon finner du her: