fredag 28. februar 2014

Singing Europe - å kartlegge korsang i Europa

Ingen vet hvor mange mennesker i Europa som synger sammen med andre. Vi vet ikke hvem de er, hva de synger, hvor og hvor lenge de synger sammen.

"Singing Europe" er et forskningsprosjekt som prøver å finne svar på slike spørsmål, ved å kartlegge de kunstneriske, demografiske og økonomiske forholdene i europeisk korliv.

Singing Europe samler eksisterende statistisk informasjon over hele Europa, fra musikkorganisasjoner, vitenskaplige institusjoner, nasjonale myndigheter og internasjonale institusjoner. I tillegg inviteres kor og vokalgrupper til å svare på et spørreskjema som ligger på nettet her: www.singingeurope.org

Resulatet av arbeidet blir analysert og skal offentliggjøres i en rapport i begynnelsen av 2015.

Forhåpentlig vil dette gi gode verktøy for både forskere og musikkorganisasjoner. Håpet er at det kan lede til en internasjonal debatt om korsang.

Alle dirigenter og sangere kan bidra ved å besvare spørreskjemaet, og ved å dele det med andre.

Prosjektet er initiert av European Choral Association - Europa Cantat i samarbeid med organisasjoner i elleve europeiske land, og er del av samarbeidsprogrammet VOICE (Vision on Innovation for Choral Music in Europe)

Ønsker du ytterligere informasjon, kan du kontakte

Roman Bartel, Social Researcher - SingingEurope.org
+49 228 30 41 32 00
contact@SingingEurope.org
skype: singingeurope