onsdag 19. mars 2014

Norsk standard for akustikk i musikklokaler lanseres 9. april

Standard Norge lanserer nå en ny Norsk Standard, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, som skal sikre bedre musikklokaler. Den nye standarden skal være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom.

Den offisielle lanseringen skjer 9. april, og dette blir en merkedag for alle oss som arbeider i musikklivet. 

Norsk musikkråd, paraplyorganisasjonen for musikklivet i Norge, har gjennom mange år arbeidet for å få på plass en slik standard som skal sette krav til akustiske forhold i lokaler som skal brukes til musikkformål. Fonoko har, sammen med en rekke andre nasjonale organisasjoner, hatt et løpende og konstruktivt samarbeid med Norsk musikkråd gjennom hele prosessen. Når dette arbeidet nå endelig er i havn, er det en viktig milepæl for norsk musikkliv.

Les mer på http://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2014/lansering-av-ny-norsk-standard--for-bedre-musikklokaler/