søndag 30. mars 2014

Ny leder i FONOKO

På årsmøtet 29. mars 2014, ble Sigurd Engesnes enstemmig valgt til ny leder i FONOKO. Han etterfølger Kjetil Aamann i vervet. Sigurd har vært styremedlem i organisasjonen siden 2013.

Med seg i styret har han tidligere leder Kjetil Aamann, Elizabeth Oltedal (styremedlem fra 2013), Gry Sagmo Aglen og Tor Tveite.