onsdag 30. april 2014

Stiling ledig (vikariat): Skibergkoret (Hof, Vestfold)

Skibergkoret er et blandet kor med 20 sangere. Øvelser torsdag 19:00-21:30 i kulturhuset i Hof kommune.

Det er ledig et årsvikariat fra høsten 2014. Mer informasjon fra leder Vigdis Bråthen, t: 957 48 265

Stilling ledig (vikariat): Skjærgårdskoret (Nøtterøy, Vestfold)


Skjærgårdskoret er et blandakor på Nøtterøy som har et variert reportoar. Vi prøver å være et gla'kor! Vi er for tiden ca. 30 medlemmer. 

Vår dirigent skal ha et års permisjon til musikkstudier, så vi er interessert i en som kan vikariere for ham.


Vi øver hver mandag fra 18.30-21.00 på Teigar Ungdomsskole på Nøtterøy. 
Vi har 17. mai og julekonsert som faste årlige tradisjoner + en konsert med eget stoff hvert år. 

Hvis dette høres spennende ut send en mail til leder Sverre Høegh Krohn på 
shkrohn@hotmail.com

tirsdag 22. april 2014

Stilling ledig: VOLVE VOKAL (Bergen)

Volve Vokal vart stifta 19. september 2006 etter initiativ og idé frå ensemblet sin dirigent Gro Espedal. Ensemblet høyrer til i Bergen. Volve Vokal har som mål å vere nyskapande på høgt kunstnarleg nivå. Repertoaret er variert, men med ny, norsk vokalmusikk som satsingsområde. Ein viktig visjon for ensemblet er å arbeide med å gjere samtidsmusikken meir tilgjengeleg, då særskild gjennom å nytte ulike kunstuttrykk i musikkformidlinga, og å gje tilskodarane heilskaplege konsertopplevingar. Ensemblet freistar å utforske korkonsertsjangeren og tilføre kormiljøet nye impulsar. Volve Vokal er, og ynskjer å vere eit ungt ensemble. Medlemma i ensemblet er ca 30 kvinner og er i aldersgruppa 18-38 år. Sommaren 2014 konkurrerer Volve Vokal i verdas største korkonkurranse, World Choir Games i Riga/Latvia og i konkurransen Syng for oss, i regi av Norges Korforbund.


I perioden 01.08.14-30.06.15 søkjer Volve Vokal vikardirigent då vår faste dirigent Gro Espedal skal ha permisjon frå stillinga si. Koret har blant anna planar om ein haustkonsert knytt til Grunnlovsjubileumet i oktober og tojulekonsertar i desember.

Øvingsdag er tysdagar, og fast øvingsstad er Nordnes bydelshus, Bergen. Det er og planlagt fleire øvingshelgar i løpet av kvart semester. Vikardirigenten kjem til å samarbeide med koret sitt kunstnarlege utval.

Me ynskjer ein vikardirigent som
- har fagleg tyngde og som ynskjer å jobbe med dyktige songarar
- har høge musikalske ambisjonar og har evne til å vere kreativ
- er samarbeidsorientert, fleksibel og løysingsorientert

Aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju med tilhøyrande prøvedireksjon med koret.
Lønn ihht. avtale.
For meir informasjon, kontakt leiar i koret, Hild C. Vang
Tlf: 97718890 eller epost: post@volvevokal.no
Søknad med CV sendast til post@volvevokal.no  innan 10.05.14.

torsdag 10. april 2014

Stilling ledig: Hurdalskoret (Akershus)

Hurdalskoret er et blanda kor med ca. 40 sangere som har øvelsene sine i Hurdal rådhus torsdager klokka 19:00.

Jobben som dirigent for Hurdalskoret blir ledig fra høstsemesteret 2014. Du kan få mer informasjon om stillingen ved å kontakte styrets leder, Vidar, på telefon 928 46 920 eller epost leder@hurdalskoret.no


tirsdag 1. april 2014

Ledig stilling: Kisakoret (Ullensaker, Akershus)

STILLINGEN ER NÅ BESATT (23. mai 2014)


Vi øver hver onsdag fra kl. 1900 – 2130 i Menighetsstua ved Furuset kirke, Algarheim, Ullensaker.
Vårt repertoar allsidig. Vi bruker å si at vi synger alt fra Bach til Beatles.


Kisakoret fyller 90 år i 2015 og vi vil gjerne kunne feire det på en verdig måte.

 Ring 91700004, Jan.

Kisakorets hjemmeside: www.kisakoret.no