onsdag 30. april 2014

Stiling ledig (vikariat): Skibergkoret (Hof, Vestfold)

Skibergkoret er et blandet kor med 20 sangere. Øvelser torsdag 19:00-21:30 i kulturhuset i Hof kommune.

Det er ledig et årsvikariat fra høsten 2014. Mer informasjon fra leder Vigdis Bråthen, t: 957 48 265