torsdag 10. april 2014

Stilling ledig: Hurdalskoret (Akershus)

Hurdalskoret er et blanda kor med ca. 40 sangere som har øvelsene sine i Hurdal rådhus torsdager klokka 19:00.

Jobben som dirigent for Hurdalskoret blir ledig fra høstsemesteret 2014. Du kan få mer informasjon om stillingen ved å kontakte styrets leder, Vidar, på telefon 928 46 920 eller epost leder@hurdalskoret.no