tirsdag 13. mai 2014

Nordiskt Körledarseminarium 12.–14.9.2014

Oppdatering: Nå er det åpent for påmelding. 
http://kuoronjohtajat.fi/korledarseminarium/anmala/

Finlands Körledarförening anordnar under hösten 2014 ett Nordiskt Körledarseminarium i samarbete med de övriga nordiska ländernas körledarföreningar: Föreningen Sveriges Körledare, Foreningen Danske Korledere och FONOKO – Foreningen norske kordirigenter. Seminariet samlar nordiska körledare  till Kallio-Kuninkala i kulturlandskapet kring Tusby träsk.
Programmet kommer att bestå av föreläsningar, work shops, konserter samt fri samvaro körledarkolleger emellan.
Som utbildare fungerar bl.a. Jaakko Mäntyjärvi, Ilona Korhonen och Sören Lillkung från Finland, Susanne Lindmark från Sverige samt Jesper Holm från Danmark.
Föreläsningarna kommer företrädesvis att gå på svenska eller engelska. Seminariet är öppet för alla körledare. Anmälningar emottages fr.o.m. maj t.o.m. augusti.
Priset för seminariet är 200 €. I priset ingår logi i 2 personers rum i Kallio-Kuninkala, all mat som nämns i porgrammet, föreläsningarna samt seminariematerial. Pris för studerande : 170 €.   40 €:s tillägg för enkel rum. För dom som inte behöver logi, kostar seminariet inklusive kost 130€. Programmet bifogas här.
Tilläggsinformation fås av Kari Turunen, ordförande för Finlands körledarförening puheenjohtaja@kuoronjohtajat.fi