onsdag 7. mai 2014

Stilling ledig: Gamle Oslo Kro- og Kirkekor

Vi er et blandet kor som ble stiftet i 1986. Vi holder til på Grønland i Oslo og er knyttet til Grønland kirke. Koret har rundt 50 sangere i alle aldre som er jevnt fordelt på stemmegruppene. Som navnet sier er vårt repertoar en blanding av sakral og verdslig musikk. Vi har flere konserter og oppdrag i året, og til hver konsert øver vi inn nytt stoff i tillegg til det vi kan fra før. I fjor hadde vi to konserter med Faures Requiem sammen med Asker Symfoniorkester, i tillegg til sommer- og julekonsert. Nå øver vi inn blant annet inn diverse verk av Grieg og Mendelsohn i tillegg til norske folketoner, som vi skal fremføre i Berlin i september. Vi øver på mandager kl 19.00 – 21.30. Vi legger vekt på det sosiale miljøet i tillegg til å strekke oss etter å bli et bedre kor. “Vi skal ikke bli så flinke at vi ikke har det gøy, og vi skal ikke ha det så gøy at vi ikke blir flinkere”. Vår kjære dirigent forlater oss etter fem år for å nyte livet som pensjonist et annet sted. Vi søker derfor etter ny dirigent. Vi søker en dirigent med relevant utdanning og erfaring med kordireksjon. Du må ha god oversikt over musikk som passer inn i korets repertoar. Gode pedagogiske evner og samarbeidsevner er viktig. Koret har et noteutvalg som sammen med dirigenten planlegger korets repertoar og langsiktige planer. Som dirigent vil du også inviteres til å delta på styremøter i saker vedrørende musikalske anliggender. Lønn etter avtale. Vi ønsker å ha vår nye dirigent på plass før sommerferien slik at vi sammen kan planlegge høstsemesteret og julekonserten. Søknad med CV sendes styreleder Gunnar Kvan, kvangunnar@gmail.com. Har du spørsmål, send gjerne mail til samme adresse eller ring 93 40 30 45.

Søknadsfrist 23. mai 2014.