onsdag 11. juni 2014

Kvinnfolk - Østfold-sanger for kor

Østfold musikkråd har gitt ut en samling arrangementer av sanger arrangert for kor av Heidi Anita Brathagen. Felles for sangene er at de handler om kvinner og at de er en del av det folkelige repertoaret i fylket.

Heftet, som er publisert med tittelen 'Kvinnfolk - utvalgte sanger arrangert for kor', inneholder fire satser for SATB, to for SAB og en sats for SSAA, altså til sammen sju arrangementer. Tre av arrangementene er notert med besifring.

Arrangementene er enkle og greie. En av SATB-satsene har en bass-stemme som strekker seg veldig høyt, ellers byr de ikke på særlige utfordringer, og kan synges av de fleste kor.