fredag 15. august 2014

Vellykket studietur for dirigenter

I tilknytning til den internasjonale barne- og ungdomskorfestivalen Europa Cantat Junior Bergen, ble det arrangert en internasjonal studietur for dirigenter. FONOKO var medarrangør av studieturen, sammen med Ung i Kor Vest og Norsk sangerforum.

I tillegg til FONOKO-medlemmer, deltok dirigenter fra Frankrike, Italia, Sveits, Tyskland, Ungarn, Canada, Portugal, Belgia, Nederland og Østerrike.

Innholdet i studieturen besto av konserter, besøk på korverksteder, samtaler og foredrag.