fredag 20. november 2015

Næringsdrivende eller arbeidstaker?

Mange dirigenter er næringsdrivende, og får sin inntekt på grunnlag av dette. Men er dette tilknytningsforholdet mellom partene riktig? Gå gjennom sjekklista nedenfor, og finn ut om ditt yrke som dirigent kommer under næringsvirksomhet eller skulle det vært et ansettelsesforhold?


Det taler for næringsvirksomhet når:

·      Oppdragsgiver har ledelsen med arbeidet og er ansvarlig for arbeidsresultatet.
·      Oppdragsgiver kan sette bort jobben til andre, og bestemme bruken av egne ansatte.
·      Oppdragstaker styrer sin egen arbeidstid.
·      Oppdraget er klart avgrenset.
·      Det er avtalt en fast pris for oppdraget.
·      Oppdragstaker benytter egne materialer og verktøy.

Det taler for et ansettelsesforhold når:

·      En må underordne seg oppdragsgivers ledelse og kontroll av arbeidet.
·      En er bundet til å følge virksomhetens arbeidstid.
·      Oppdragsgiver bærer risikoen for sluttresultatet.
·      En får betalt for arbeidstiden en stiller til rådighet, ikke for resultatet.
·      Arbeidsoppgavene er ikke klart avgrensede, men egnet for løpende diskusjon.
·      Oppdragstaker kan ikke sette bort arbeidet til andre.
·      Oppdragstaker ikke holder egne redskaper, materialer eller arbeidsrom.
·      En har bare én oppdragsgiver.

Kilder: Skatteetaten, Frilansinfo.no, LO-advokat Nina Kroken.

Link til LO-aktuelt, hvor hele artikkelen står på side 36-37 

lørdag 31. oktober 2015

Dirigent søkes

Nesodden Sangkor søker dirigent


Vår nåværende dirigent flytter, så vi trenger ny dirigent fra nyåret.

Vi
-          er et stort blandet amatørkor, for tiden ca. 40 medlemmer
-          er glad i et variert repertoar, fra folkemusikk via viser, pop og samtidsmusikk til store korverk
-          øver onsdager kl. 19.00 – 21.30, på Tangenten på Nesodden
-          har ambisjoner om å bli bedre enn vi er
-          har konkurransedyktige lønnsbetingelser

Om deg som dirigent:
Du
-          har formell utdannelse innen direksjon – eller holder på å få det
-          har lyst til å jobbe med glade amatører, og bruke ulike teknikker for innlæring og framføring
-          liker tanken på å lede et stort kor
-          har erfaring fra dirigering
-           

Søknadsfrist: 15. November 2015

Ta kontakt med :

Morten Ramberg (styreleder)                   Joveig Eliassen (sekretær)
Tlf. 913 72 756                                            920 22 359

morten.ramberg@telenor.com                  joveig.eliassen@care.no

onsdag 21. oktober 2015

Dirigentsamling i Stjørdal 8.-10.januar


I januar holder Koralliansen dirigentsamling i Stjørdal, denne gangen i det nye Kimen kulturhus. Du kan velge mellom fem forskjellige kurs:
Kurs 1: Barnekormetodikk og barnestemmen med Gunnel Fagius og Petter Ekberg
Kurs 2: Lær å dirigere på 1-2-3! med Fonoko
Kurs 3: Lær å dirigere på 4-5-6! med Fonoko
Kurs 4: Få det beste ut av bygdekoret med Jonathan Rathbone
Kurs 5: Digitale hjelpemidler i kor med Norsk Sangerforum


Mer informasjon om kursene her 
Link til påmelding her 

Nordisk korlederkonferanse i Malmö 2.-4.oktober

2.-4. oktober var det Nordisk korlederkonferanse i Malmö. Arrangementet var et samarbeid mellom Föreningen Sveriges Körledare og Foreningen Danske Korledere (den finske dirigentforeningen Suomen Kuoronjohtajayhdistys og FONOKO var også involvert), og skulle egentlig begynt i København. I stedet endte det med at hele arrangementet ble lagt til Malmö, nærmere bestemt i det nye kombinerte konserthus-, kongress- og hotellkomplekset Malmö Live.

Fra Fonoko var hele styret og et varastyremedlem med. Totalt var det hele 339 deltakere. Den største gruppa var fra Sverige, men alle de nordiske landene var representert, og noen av deltakerne kom fra mer fjerntliggende strøk. Fra Norge stilte 22 stykker.

Programpostene vekslet mellom innslag ment for alle deltakere, og seminarer og workshops for mindre grupper. Det ble også plass til en rekke konserter, og deltakerne hadde dessuten tilgang til omfattende noteutstillinger.

Fellessang med gjennomgang av nytt repertoar er som regel nyttig og interessant, så også her – selv om det kan innvendes at mye av det som ble presentert, var av såpass høy vanskelighetsgrad at det var mest aktuelt for kor med høye ambisjoner. Noe lignende kan sies om noen av konsertene – imponerende og inspirerende, men samtidig med et repertoar som lå nokså fjernt fra mange kordirigenters hverdag. Men her var det heldigvis stor variasjon, og mange typer kor og musikksjangere var representert. Den nye konsertsalen var for øvrig en opplevelse i seg selv med sin fantastisk fine akustikk.

Også seminarene spente bredt. Seminaret om barn og sang var godt og inspirerende. Seminaret om scenisk presentasjon var nyttig og lærerikt, også for folk med lang erfaring med musikkteater og scenisk framføring. Anne Rosing gikk konkret til verks i sin sangteknikkpresentasjon, med øvelser både for deltakerne og for sangeren som ble instruert. Kurset om rytmisk korsang var også nyttig med sin konkrete behandling av innøvingsmetoder. Andre seminarer som pekte seg positivt ut, var presentasjonen av amerikansk repertoar og workshopen om renessansemusikk.

På lørdagskvelden inviterte Malmö by på middag i rådhuset – et flott arrangement med underholdning, god mat og levende dansemusikk.

Totalt sett ble det en inspirerende helg, og vi håper enda flere norske kolleger blir med neste gang!

mandag 12. oktober 2015

Nasjonal konferanse om sang

Torsdag 19. november arrangerer Krafttak for sang nasjonal dagskonferanse. Det blir en begivenhetsrik dag med musikkinnslag, samtaler og foredrag. 

På programmet står foredrag, konserter og samtaler om sangens plass i samfunnet og sangens betydning for enkeltmennesket. I tillegg vil vi presentere våre egne prosjekter som Syngende kommunerSyngende skoler og Sang i eldreomsorgen. Konferansen finner sted kl. 10:00 – 16:00 i Thon Kongressenter (tidligere Dizzie showteater) i Oslo sentrum. Konferansen er åpen for alle, og påmelding skjer på jarle.flemvaag@musikk.no innen 10. november. Deltakeravgiften, kr. 500,-, inkluderer en enkel lunsj. 


«What would life be without a song?»
Nasjonal konferanse 2015 – Krafttak for sang
Torsdag 19. november, 10.00 - 16.00 (registrering fra 09:30)

Foredrag – konserter – samtaler       
Medvirkende: Anita Skorgan, Solveig Kringlebotn, Unni Wilhelmsen, Solveig Slettahjell, Lars Bremnes, Anine Kruse Skatrud, Benedikte Shetelig Kruse, Jannike Kruse Jåtog, Astrid Kvalbein, Bjørn Kruse m.fl.

Programmet for konferansen finner du på www.krafttakforsang.no


Krafttak for sang (KFS) vil skape et syngende samfunn der alle innbyggere i Norge, uansett funksjonsnivå, alder og etnisitet, skal ha tilgang til gode tilbud om sangaktiviteter. KFS har Kulturdepartementet som viktigste økonomiske bidragsyter, og har 25 musikkorganisasjoner og institusjoner som partnere. FONOKO er en partner i Krafttak for sang. 


onsdag 23. september 2015

En allianse i kor-NorgeMange av de viktigste organisasjonene i korlivet mener at et forpliktende samarbeid bygget på gjensidig respekt kan styrke hele miljøet. Fem av disse organisasjonene har derfor valgt å undertegne en samarbeidsavtale med hverandre. I fellesskap kan vi yte bedre tjenester til både sangere, tillitsvalgte og dirigenter.
De fem organisasjonene har ulike felt; Ung i Kor er spesialist på barne- og ungdomskor, Norges kirkesangforbund er ekspert på kirkekor, Norsk sangerforbund og Norsk sangerforum er spesialister på voksne kor og FONOKO - Foreningen norske kordirigenter er Norges eneste organisasjon for dirigenter.
Sammen arrangerer vi landets største konferanser på korfeltet, vi deler alt vi utvikler med hverandre og gir hverandres medlemmer fordeler, med andre ord gjør vi kor-Norge sterkere.

Du kan kommunisere med hele koralliansen via epost - send en henvendelse til kor@musikk.no, så når den fram til alle de samarbeidende organisasjonene. Du kan også følge koralliansen på Twitter og Facebook for å holde deg oppdatert på hva som skjer i korlivet i Norge.


FONOKO hadde årsmøte lørdag 19.september, og etter valget består nå styret av:

Gry Sagmo Aglen (leder, for 1 år)
Tor Tveite (styremedlem, på valg neste år)
Elin Persson (styremedlem, valgt for 2 år)
Inga Sandve (styremedlem, valgt for 2 år)
Grethe Hovland (styremedlem, valgt for 1 år)


Bernt Norset (varamedlem, valgt for 1 år)
Sigurd Engesnes (varamedlem, valgt for 1 år)

Kjetil Aamann (valgkomite)
Elizabeth Oltedal (valgkomite)
Wenche Maria Jentoft (valgkomite)

torsdag 13. august 2015

ABCD - vår britiske søsterorgansasjon - holder sin årlige konferanse i Manchester 28.-30. august. Mye spennende og relevant innhold for alle dirigenter uansett hvilken type kor man dirigerer. Mer info: www.abcd.org.uk
Dersom dette er interessant, men litt for kort frist, så hold av siste helg i august 2016. Da blir det ny tilsvarende konferanse og nye muligheter til å få britiske korkontakter!
NORDISK KORLEDERKONFERANSE I KØBENHAVN OG MALMÖ 2.-4.OKTOBER

Det er påmeldt over 200 nordiske dirigenter til denne konferansen! Og det er fremdeles plass til flere! Kom igjen og meld deg på slik at vi blir mange nordmenn som deltar og dermed både får og gir nordisk inspirasjon.

Mer info og påmelding www.korledare.se og www.danskekoreledere.dk

fredag 31. juli 2015

Fagdag 19. september

Fagdag
lørdag 19. september kl. 10 - 15
Uranienborg menighetssal

Program

Kl. 1000 - 1115
"Lønnsvilkår for dirigenter"
ved Hans Ole Rian
Musikernes fellesorganisasjon
www.musikerorg.no

Kl. 1115 - 1200
"Digitale opplæring i musikkteori og gehørlære"
ved Sigurd Engesnes
Leder i FONOKO

Kl. 1200 - 1300
Lunsj

Kl. 1300 - 1500
"Musikklivet trenger gode lokaler"
En teoretisk og praktisk innføring av den nye standarden for musikklokaler
ved Jon G. Olsen

Akershus Musikkråd
www.musikklokaler.no

Påmelding til fonoko@fonoko.no innen 1. september.
Gratis for fonokomedlemmer
Ikke medlemmer kr. 400.-

onsdag 24. juni 2015

Tilbud til dirigenter fra Coralua (Trondheim, august).

Kjære kordirigent,

Som du kanskje vet, blir den internasjonale korfestivalen Coralua arrangert for andre gang i Trondheim i år, fra 22. til 28. august: www.coralua.com

Festivalen består av workshops, konserter og utflukter. Vi vil herved invitere kordirigenter til å delta som observatører på våre workshops. Sangerne fra Hong Kong, Singapore, USA og Norge skal synge med internasjonale instruktører. De aktuelle tilbudene er seminar for barne- og ungdomskor og seminar for blandakorsangere. Instruktører på seminarene er 

Begge seminarene finner sted fra lørdag 22. til mandag 24. august, med avsluttende konsert i Lademoen kirke tirsdag 25. august. Prisen for å delta som sanger kr 1.250,- men vi kan tilby redusert pris for å delta som dirigent / observatør; kun kr 450,- 

Beløpet inkluderer å observere aktuell workshop, noter til det aktuelle repertoaret, samt inngangsbillett til alle konsertene under festivalen, inkl. åpningskonsert i Vår Frue kirke lørdag 22/8, workshop-konsert i Lademoen kirke tirsdag 25/8, konsert i Røros kirke torsdag 27/8 og avslutningskonsert i Frimurerlogen fredag 28/8.

For å bekrefte deltakelse må du i første omgang registrere deg som «listener» på www.coralua.com/registration – og deretter får du nærmere instruksjoner. Fristen for å melde seg på seminaret er fredag 26. juni.

Vi håper det høres spennende ut! :)

Ikke nøl med å ta kontakt på trondheim@coralua.com hvis du ønsker mer informasjon, og så må dere som sagt gjerne spre ordet til aktuelle dirigenter.

Mvh,

Sara Martin
Director of Coralua Trondheim

onsdag 17. juni 2015

Stilling ledig: Blandakoret Nordaførr (Troms)Progressivt kor med lokale og internasjonale sanger søker ny dirigent!

http://2.bp.blogspot.com/-XS5QtULBTsA/VM4MgLGyyqI/AAAAAAAAAGY/BNhTZLwymY4/s1600/10712494_1531153387131911_9098145101763869820_o.jpg
Nytt program blir gamle og nyere nordnorske/nordkalott-sanger,med samisk og kvensk innslag

Koret har faste opptredener 6. februar, 8. mars og 1. mai.

Vi øver mandager fra kl. 19.00 - 21.30 på Maritim skole (gamle Sjømannsskolen) i Petersborggata i Tromsø. Øvingsstart 24. august.


Kontakt styreleder Synnøve Angell mob. 99 58 76 45 synnove.angell@gmail.com


fredag 29. mai 2015

NORDISK KORLEDERKONFERANSE I KØBENHAVN - MALMÖ


NORDISK KORLEDERKONFERANSE                                     I  KØBENHAVN - MALMÖ


Konferansen starter i  København fredag 2.oktober kl 13:00 og fortsetter resten av helga i  Malmö, der vi avslutter søndag 4.oktober ved lunsjtid.

Innholdet i konferansen er variert, matnyttig og inspirerende, og av høydepunkt kan nevnes:

 • ·         Invigningskonsert med Musica Ficta (DK) dirigent Bo Holten og Ensemble SYD (S) dirigent Daniel Hansson
 • ·         Barn och sång i Norden – förebild och framtid
 • ·         Workshop – musikk av Carl Nielsen
 • ·         Konsert – Forklädd Gud
 • ·         Midnattskonsert – Petri Sångare och Carl Adam Landström
 • ·         Repertoargjennomgang – nytt fra nordiske musikkforlag  -  vi synger sammen
 • ·         Seminarium – Körlivet i framtiden – nordiska ungdomar spanar
 • ·         Workshop – Anne Rosing Metoden
 • ·         Kvinnliga röster speglar Nordens musik
 • ·         Workshop – Rytmisk kör
 • ·         Workshop – Renässansmusik
 • ·         Bikupor : Diskussioner, information i mindre grupper

1.       Amerikansk “reading session”
2.       Demonstration av hur man söker noter på nätet
3.       Speeddating om utbytesresor
4.       Öva hemma – ScorX
5.       Kommunikation i Kör och Sång
6.       Brasiliansk körmusik (mot en skandinavisk klangbotten)
 • ·         Konsert – Natt till Dag – Nycirkusopera
 • ·         Workshop – Sång! Körledare sjunger!
 • ·         Avslutning – Touché – konsert med «Vocal Big Band»


Som medlem i en nordisk korelederorganisasjon får du alt dette for kun 2000,- SEK dersom du melder deg på innen 24.juni! Og ikke nok med det, den lave prisen dekker også alle måltider (lunsj/middag), kaffepauser og transport mellom København og Malmö fredag ettermiddag.

Håper vi blir en stor gruppe norske kordirigenter som reiser til København og Malmö i oktober!

onsdag 27. mai 2015

Stilling ledig: Tønsbergkoret (blandakor, Vestfold)

Tønsbergkoret ble stiftet i 1922 i Tønsberg og er i dag et sosialt og godt sammensveiset kor med 38 sangere.

En kort presentasjon av koret:

 • har et allsidig repertoar fra poplåter til klassisk musikk (f.t. Mozarts Requiem) og fremfører for øvrig både folkemusikk, stev, drikkeviser og tradisjonelle julesanger
 • synger både a cappella og sammen med ulike instrumenter som piano, fiolin, korps og orkester, alt ut ifra anledningen og type konsert
 • er glade i å reise både i inn- og utland
 •  har faste arrangementer i forbindelse med advent og jul, synger gjerne ved jubileer, bryllup og andre tilstelninger og liker spontanopptredener på caféer og gatehjørner
 • øver på Eik i Tønsberg på onsdager kl. 18.30 - 21.30. Nytt tidspunkt kan avtales nærmere.

Har du lyst til å være med på å videreutvikle oss?

Vi søker etter en dirigent med:

 • faglig tyngde som kan bidra til å videreutvikle et allerede allsidig og dyktig kor
 • erfaring i kordireksjon og som liker musikalske utfordringer og spennende klanger 
 • høye musikalske ambisjoner; kreativ og allsidig
 • ønske om å delta aktivt i repertoararbeidet og kan spille piano for innøving av nye sanger 
 • godt humør, positiv innstilling og gode sosiale antenner


NB! I første omgang vil dette være et engasjement fra 22.oktober 2015 til og med desember 2016.

Du vil bli kalt inn til intervju med korets styre og få prøvedirigere. Personlig egnethet er viktig.

Vi tar sikte på en snarlig avgjørelse.

Lønn ihht avtale/kontrakt.

For mer informasjon, ta kontakt med korets leder Gjørol Nyland, mob. 93638448 eller send en e-post til gjorol.nyland@gmail.com  Søknad med CV sendes til samme adresse  så snart som mulig.

Se også vår facebookside: http://www.facebook.com/#!/tonsbergkoret  og våre nettsider på www.kor.no.

tirsdag 19. mai 2015

Stilling ledig Rause Røster (blandakor, Akershus)

Blandakoret Rause Røster søker ny dirigent. Vi søker etter en dirigent med evne og lyst til å bidra til videre musikalsk utvikling for koret. Det er en fordel om dirigenten kan akkompagnere på piano under øvingene.
Koret ble stiftet i 1980 i Asker. Vi ønsker å skape musikk med mening sammen med en kreativ dirigent. Opptredener varierer fra egne lokale arrangementer, deltaking på årlig 1. mai markering og samarbeidsprosjekter med andre kor. Vi er nå i gang med et prosjekt med bosnisk musikk i samarbeid med et annet kor og med påfølgende tur til Bosnia i høstferien.
Vi legger stor vekt på sangglede og et inkluderende kormiljø med fotfeste i folkelig kulturarbeid.
Koret har for tiden 26 medlemmer som er jevnt fordelt på fire stemmegrupper. Vi øver hver tirsdag i musikkrommet på Solvang skole i Asker.
Koret er medlem av Norsk Sangerforum. Se for øvrig vår nettside: www.rauseroster.net
For mer informasjon, ta kontakt med Kristin Kvaalen, kr-kvaal@online.no, tlf 952 69 293

eller Merete Astrup, astrupmerete@gmail.com,  tlf 90599205
Søknadsfrist 01.06.15.
Søknad med CV sendes til Kristin Kvaalen kr-kvaal@online.no
Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju og eventuelt prøvedirigering med koret. Lønn etter avtale. Vilkår for øvrig i hht standard dirigentkontrakt.