tirsdag 21. april 2015

Stilling ledig: Beatleskoret i Drøbak (blandakor, Akershus)

Beatleskoret i Drøbak søker ny dirigent.

Vårt motto er «rytme, glede, energi» og vi ønsker oss en dyktig og inspirerende dirigent som kan utvikle koret videre og bidra til at koret oppleves som attraktivt og nyskapende.

Vi tilbyr et trivelig og godt organisert kor med godt miljø og engasjerte sangere.

Beatleskoret i Drøbak har holdt på i 16 år, og har p.t. ca tjue medlemmer. Koret har mange egne Beatles-arrangementer på repertoaret, men vi synger også Queen, Abba, Elton John, Burt Bacharach, julesanger og diverse annet. Vi har det moro med sang, og ønsker å lære mer.  Vi har fokus på pop og rock. 

Koret har øvelse på Sogsti skole i Drøbak  hver mandag kl 19.00 - 21.30. Lønn etter avtale.

Er du interessert så ta kontakt med:

Styreleder: Jan Chr Ruud  Mob. 90851201

Krafttak for sang søker flere inspiratorer!

Krafttak for sang er en samhandlingsplattform for 20 frivillige organisasjoner og institusjoner i Norge. Vår visjon er et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Dette skjer gjennom fem delprogrammer. Se www.krafttakforsang.no


For å gjennomføre de ulike programmene trenger vi nå flere inspiratorer/pedagoger. Oppdragene gjennomføres og avlønnes enkeltvis (per dag) og innebærer ingen fast ansettelse eller prosjektansettelse.
Aktuelle kandidater vil bli bedt om å sende inn en 3-minutters videopresentasjon av seg selv. De som velges ut vil få opplæring i Oslo allerede før sommeren.
I denne omgang er det spesielt programmene Syngende skole ("Sang for barn og unge") og "Sang i eldreomsorgen" samt kommuner som vil satse på sang («Syngende kommuner») som står i fokus.
Inspiratorenes oppdrag er å gjennomføre møter og metodiske inspirasjonsseminar for ansatte i pilotskoler/-institusjoner/-kommuner rundt om i landet. Under seminaret skal pedagogen innstudere sanger, gi metodiske tips om sangledelse og formidle mulighetene i Krafttak for sang for ulike målgrupper og forvaltningsledd.
Ønskede kvalifikasjoner:
Vi leter etter deg som:
  • har kunnskap om bruk av sangstemmen
  • har erfaring i sangledelse for forskjellige målgrupper
  • har gode evner til å forklare og formidle ny kunnskap til andre
  • er rask til å sette deg inn i/lære deg nye strukturer, systemer og forvaltningsnivåer
  • er utadrettet, positiv og løsningsorientert
  • er trygg og troverdig i din pedagogrolle og klarer å håndtere større grupper
  • har anledning til å ta dagsoppdrag som kan innebære reising til andre deler av landet
  • kan inspirere andre
Personlig egnethet vil bli vektlagt!
Oppdragsgiver kan være ulike operatører innenfor Krafttak for sang (Musikk i Skolen eller Folkeakademienes Landsforbund).
Fritt formulert søknad sendes til anja.brotnow@musikk.no. Søknadsfrist 18.mai 2015.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder i Musikk i Skolen, Ulrika Bergroth-Plur, telefon 21 05 02 31/ 41664071, ulrika.bergroth-plur@musikk.no eller Generalsekretær i Folkeakademienes landsforbund Pål H. Djuve, tlf. 22682206, djuve@folkeakademiet.no.

mandag 20. april 2015

Stilling ledig: Årvoll sangensemble (blandakor, Oslo)

Årvoll sangensemble søker ny dirigent fra høsten 2015. Koret har sitt utspring i teatergruppen på Årvoll gård, noe som betyr at vi ofte dramatiserer forestillingene våre.  Alle som trives med å synge får være med, og vi synger pop, rock, viser og gospel med vår egen vri.

Sangensemblet har ca 40 medlemmer i alderen 45-65.

Den nye dirigenten må kunne utarbeide arrangementer og stemmer til sangene og akkompagnere på piano under øvingene.

Du kan gjerne være under utdannelse.

Repertoar velges i samarbeid med Musikkutvalget.

Faste aktiviteter:

 tre vårkonserter før påske

 deltagelse på to lørdagsarrangementer på Årvoll gård

 sporadiske oppdrag i nærmiljøet

 helgeseminar på hotell, vanligvis i februar

Vi følger skoleruta, og øver på Årvoll gård i bydel Bjerke tirsdager kl 18.30-21.00.

Honorar etter avtale.

Høres dette interessant ut, ta kontakt med:

Ingun Furulund, 988 40 373, ingun_furulund@yahoo.no

onsdag 15. april 2015

Dirigent søkes

Stovner Bydelskor (SBK) trenger ny dirigent fordi vår dirigent gjennom 22 år, Torkil Baden, nå ønsker å gå av med pensjon.
Vi er et blanda kor med omlag 45 medlemmer, og dekker for tiden stemmene sopran, alt og baryton. Vi har vært vant til et relativt bredt repertoar: viser, musikallåter, spirituals og julesanger. Dirigenten vår har også vært en inspirerende akkompagnatør på piano, og vi har derfor sunget ganske lite acapella, men vi er absolutt klare for å tenke nytt.
Vi har vært vant med små opptredener på biblioteket, sykehjemmene i bydelene, har årlig en større julekonsert i Fossum kirke - gjerne med gjestesolist eller sammen med andre kor. Vi har også arrangert seminarer og deltatt på kortreff med mange større og mindre konserter utenlands.
Vi øver 1 kveld annenhver uke, slik at vi har ikke hatt ambisjoner om å nå opp til konkurransenivå. Men vi er selvsagt åpne for å lære mer og lære nytt.
Vi vil gjerne at den nye  dirigenten begynner medio eller slutten av august.
Se mer om oss på:   www.stovnerbydelskor.org

Interesserte kan henvende seg til styreleder Hans Erik Nielsen

onsdag 8. april 2015

Stilling ledig: Skien VGS (Telemark)

Skien vg skole lyser ut 100 % fast stilling som korpedagog/sangpedagog fra 1/8-2015.

Skolen søker en dyktig og entusiastisk korleder/sangpedagog som kan videreføre og videreutvikle våre stolte kortradisjoner.

Søknadsfrist  05.05.2015

For fullstendig annonse og elektronisk søknadsskjema se «Ledige stillinger» på Telemark fylkeskommunes webside:

www.telemark.no

Skien videregående skole

www.skien.vgs.no

Tlf. 35918000

tirsdag 7. april 2015

Stilling ledig: Oslo Domkirkes Guttekor

Oslo domkirke har ledig 30 % stilling som dirigent for Oslo Domkirkes Guttekor. Det er mulighet for utvidelse av
stillingsprosenten. Ønsket oppstart fra 01.05.2015, eller etter avtale.

Oslo Domkirkes Guttekor ble grunnlagt i 1985, og er bygd opp etter engelsk mønster. Koret består av 30 sangere, og guttene følges opp av egen stemmepedagog med individuelle sangtimer og stemmeøvelser. Guttekoret øver fast hver tirsdag og har jevnlige seminarer og konserter i tillegg til gudstjenestesang. Deltakelse ved offentlige markeringer og turneer i inn- og utland inngår også i korets brede virksomhet.

Oslo Domkirkes Guttekor holder et høyt kunstnerisk nivå og klassisk kirkemusikk utgjør hoveddelen av repertoaret.
Domkirken har et rikt og omfattende musikalsk arbeid, og guttekoret er ett av de 5 korene som er tilknyttet Domkirken.
På denne måten inngår koret i en større "korfamilie" bestående av 150 sangere, som samarbeider tett om ulike
prosjekter.

Det legges stor vekt på et godt miljø og høy trivselsfaktor blant guttene, og dirigenten skal være korets viktigste
miljøskaper. Sammen med administrativ leder og stemmepedagog vil den nye dirigenten utgjøre korets faste stab.

Før tilsetting vil det bli gjennomført intervju og prøvedireksjon.
Ved tilsetting vil personlige egenskaper bli vektlagt sammen med de faglige egenskapene.

Oslo domkirke er kirke for nasjonen, bispedømmet og byen. Vår menighet består av alle som besøker og bruker kirken.


Ansvar
* Kunstnerisk ledelse
* Kordireksjon

Kvalifikasjoner
* Musikkfaglig utdanning på høyskolenivå
* Relevant praksis

Personlige egenskaper
* Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
* Evne til å jobbe musikkfaglig med barn
* Pedagogiske ferdigheter
* Kunne arbeide i team med tilsatte og frivillige
* Stor grad av selvstendighet
* Gode kommunikasjonsevner

Særskilte krav
* Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
* Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår
Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes:
Administrativ leder for guttekoret Ann-Kristin Smith Moe, tlf. 930 43 232ann-kristin.smith.moe@oslo.kirken.no

                          
Spørsmål om stillingen rettes til:
Domkantor Vivianne Sydnes, tlf. 951 47 293vivianne@oslodomkor.no
Administrativ leder for guttekoret Ann-Kristin S. Moe, tlf. 930 43 232ann-kristin.smith.moe@oslo.kirken.no

Søknadsfrist       17.04.2015