onsdag 15. april 2015

Dirigent søkes

Stovner Bydelskor (SBK) trenger ny dirigent fordi vår dirigent gjennom 22 år, Torkil Baden, nå ønsker å gå av med pensjon.
Vi er et blanda kor med omlag 45 medlemmer, og dekker for tiden stemmene sopran, alt og baryton. Vi har vært vant til et relativt bredt repertoar: viser, musikallåter, spirituals og julesanger. Dirigenten vår har også vært en inspirerende akkompagnatør på piano, og vi har derfor sunget ganske lite acapella, men vi er absolutt klare for å tenke nytt.
Vi har vært vant med små opptredener på biblioteket, sykehjemmene i bydelene, har årlig en større julekonsert i Fossum kirke - gjerne med gjestesolist eller sammen med andre kor. Vi har også arrangert seminarer og deltatt på kortreff med mange større og mindre konserter utenlands.
Vi øver 1 kveld annenhver uke, slik at vi har ikke hatt ambisjoner om å nå opp til konkurransenivå. Men vi er selvsagt åpne for å lære mer og lære nytt.
Vi vil gjerne at den nye  dirigenten begynner medio eller slutten av august.
Se mer om oss på:   www.stovnerbydelskor.org

Interesserte kan henvende seg til styreleder Hans Erik Nielsen