tirsdag 21. april 2015

Krafttak for sang søker flere inspiratorer!

Krafttak for sang er en samhandlingsplattform for 20 frivillige organisasjoner og institusjoner i Norge. Vår visjon er et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Dette skjer gjennom fem delprogrammer. Se www.krafttakforsang.no


For å gjennomføre de ulike programmene trenger vi nå flere inspiratorer/pedagoger. Oppdragene gjennomføres og avlønnes enkeltvis (per dag) og innebærer ingen fast ansettelse eller prosjektansettelse.
Aktuelle kandidater vil bli bedt om å sende inn en 3-minutters videopresentasjon av seg selv. De som velges ut vil få opplæring i Oslo allerede før sommeren.
I denne omgang er det spesielt programmene Syngende skole ("Sang for barn og unge") og "Sang i eldreomsorgen" samt kommuner som vil satse på sang («Syngende kommuner») som står i fokus.
Inspiratorenes oppdrag er å gjennomføre møter og metodiske inspirasjonsseminar for ansatte i pilotskoler/-institusjoner/-kommuner rundt om i landet. Under seminaret skal pedagogen innstudere sanger, gi metodiske tips om sangledelse og formidle mulighetene i Krafttak for sang for ulike målgrupper og forvaltningsledd.
Ønskede kvalifikasjoner:
Vi leter etter deg som:
  • har kunnskap om bruk av sangstemmen
  • har erfaring i sangledelse for forskjellige målgrupper
  • har gode evner til å forklare og formidle ny kunnskap til andre
  • er rask til å sette deg inn i/lære deg nye strukturer, systemer og forvaltningsnivåer
  • er utadrettet, positiv og løsningsorientert
  • er trygg og troverdig i din pedagogrolle og klarer å håndtere større grupper
  • har anledning til å ta dagsoppdrag som kan innebære reising til andre deler av landet
  • kan inspirere andre
Personlig egnethet vil bli vektlagt!
Oppdragsgiver kan være ulike operatører innenfor Krafttak for sang (Musikk i Skolen eller Folkeakademienes Landsforbund).
Fritt formulert søknad sendes til anja.brotnow@musikk.no. Søknadsfrist 18.mai 2015.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder i Musikk i Skolen, Ulrika Bergroth-Plur, telefon 21 05 02 31/ 41664071, ulrika.bergroth-plur@musikk.no eller Generalsekretær i Folkeakademienes landsforbund Pål H. Djuve, tlf. 22682206, djuve@folkeakademiet.no.