tirsdag 19. mai 2015

Stilling ledig Rause Røster (blandakor, Akershus)

Blandakoret Rause Røster søker ny dirigent. Vi søker etter en dirigent med evne og lyst til å bidra til videre musikalsk utvikling for koret. Det er en fordel om dirigenten kan akkompagnere på piano under øvingene.
Koret ble stiftet i 1980 i Asker. Vi ønsker å skape musikk med mening sammen med en kreativ dirigent. Opptredener varierer fra egne lokale arrangementer, deltaking på årlig 1. mai markering og samarbeidsprosjekter med andre kor. Vi er nå i gang med et prosjekt med bosnisk musikk i samarbeid med et annet kor og med påfølgende tur til Bosnia i høstferien.
Vi legger stor vekt på sangglede og et inkluderende kormiljø med fotfeste i folkelig kulturarbeid.
Koret har for tiden 26 medlemmer som er jevnt fordelt på fire stemmegrupper. Vi øver hver tirsdag i musikkrommet på Solvang skole i Asker.
Koret er medlem av Norsk Sangerforum. Se for øvrig vår nettside: www.rauseroster.net
For mer informasjon, ta kontakt med Kristin Kvaalen, kr-kvaal@online.no, tlf 952 69 293

eller Merete Astrup, astrupmerete@gmail.com,  tlf 90599205
Søknadsfrist 01.06.15.
Søknad med CV sendes til Kristin Kvaalen kr-kvaal@online.no
Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju og eventuelt prøvedirigering med koret. Lønn etter avtale. Vilkår for øvrig i hht standard dirigentkontrakt.