fredag 31. juli 2015

Fagdag 19. september

Fagdag
lørdag 19. september kl. 10 - 15
Uranienborg menighetssal

Program

Kl. 1000 - 1115
"Lønnsvilkår for dirigenter"
ved Hans Ole Rian
Musikernes fellesorganisasjon
www.musikerorg.no

Kl. 1115 - 1200
"Digitale opplæring i musikkteori og gehørlære"
ved Sigurd Engesnes
Leder i FONOKO

Kl. 1200 - 1300
Lunsj

Kl. 1300 - 1500
"Musikklivet trenger gode lokaler"
En teoretisk og praktisk innføring av den nye standarden for musikklokaler
ved Jon G. Olsen

Akershus Musikkråd
www.musikklokaler.no

Påmelding til fonoko@fonoko.no innen 1. september.
Gratis for fonokomedlemmer
Ikke medlemmer kr. 400.-