lørdag 31. oktober 2015

Dirigent søkes

Nesodden Sangkor søker dirigent


Vår nåværende dirigent flytter, så vi trenger ny dirigent fra nyåret.

Vi
-          er et stort blandet amatørkor, for tiden ca. 40 medlemmer
-          er glad i et variert repertoar, fra folkemusikk via viser, pop og samtidsmusikk til store korverk
-          øver onsdager kl. 19.00 – 21.30, på Tangenten på Nesodden
-          har ambisjoner om å bli bedre enn vi er
-          har konkurransedyktige lønnsbetingelser

Om deg som dirigent:
Du
-          har formell utdannelse innen direksjon – eller holder på å få det
-          har lyst til å jobbe med glade amatører, og bruke ulike teknikker for innlæring og framføring
-          liker tanken på å lede et stort kor
-          har erfaring fra dirigering
-           

Søknadsfrist: 15. November 2015

Ta kontakt med :

Morten Ramberg (styreleder)                   Joveig Eliassen (sekretær)
Tlf. 913 72 756                                            920 22 359

morten.ramberg@telenor.com                  joveig.eliassen@care.no

onsdag 21. oktober 2015

Dirigentsamling i Stjørdal 8.-10.januar


I januar holder Koralliansen dirigentsamling i Stjørdal, denne gangen i det nye Kimen kulturhus. Du kan velge mellom fem forskjellige kurs:
Kurs 1: Barnekormetodikk og barnestemmen med Gunnel Fagius og Petter Ekberg
Kurs 2: Lær å dirigere på 1-2-3! med Fonoko
Kurs 3: Lær å dirigere på 4-5-6! med Fonoko
Kurs 4: Få det beste ut av bygdekoret med Jonathan Rathbone
Kurs 5: Digitale hjelpemidler i kor med Norsk Sangerforum


Mer informasjon om kursene her 
Link til påmelding her 

Nordisk korlederkonferanse i Malmö 2.-4.oktober

2.-4. oktober var det Nordisk korlederkonferanse i Malmö. Arrangementet var et samarbeid mellom Föreningen Sveriges Körledare og Foreningen Danske Korledere (den finske dirigentforeningen Suomen Kuoronjohtajayhdistys og FONOKO var også involvert), og skulle egentlig begynt i København. I stedet endte det med at hele arrangementet ble lagt til Malmö, nærmere bestemt i det nye kombinerte konserthus-, kongress- og hotellkomplekset Malmö Live.

Fra Fonoko var hele styret og et varastyremedlem med. Totalt var det hele 339 deltakere. Den største gruppa var fra Sverige, men alle de nordiske landene var representert, og noen av deltakerne kom fra mer fjerntliggende strøk. Fra Norge stilte 22 stykker.

Programpostene vekslet mellom innslag ment for alle deltakere, og seminarer og workshops for mindre grupper. Det ble også plass til en rekke konserter, og deltakerne hadde dessuten tilgang til omfattende noteutstillinger.

Fellessang med gjennomgang av nytt repertoar er som regel nyttig og interessant, så også her – selv om det kan innvendes at mye av det som ble presentert, var av såpass høy vanskelighetsgrad at det var mest aktuelt for kor med høye ambisjoner. Noe lignende kan sies om noen av konsertene – imponerende og inspirerende, men samtidig med et repertoar som lå nokså fjernt fra mange kordirigenters hverdag. Men her var det heldigvis stor variasjon, og mange typer kor og musikksjangere var representert. Den nye konsertsalen var for øvrig en opplevelse i seg selv med sin fantastisk fine akustikk.

Også seminarene spente bredt. Seminaret om barn og sang var godt og inspirerende. Seminaret om scenisk presentasjon var nyttig og lærerikt, også for folk med lang erfaring med musikkteater og scenisk framføring. Anne Rosing gikk konkret til verks i sin sangteknikkpresentasjon, med øvelser både for deltakerne og for sangeren som ble instruert. Kurset om rytmisk korsang var også nyttig med sin konkrete behandling av innøvingsmetoder. Andre seminarer som pekte seg positivt ut, var presentasjonen av amerikansk repertoar og workshopen om renessansemusikk.

På lørdagskvelden inviterte Malmö by på middag i rådhuset – et flott arrangement med underholdning, god mat og levende dansemusikk.

Totalt sett ble det en inspirerende helg, og vi håper enda flere norske kolleger blir med neste gang!

mandag 12. oktober 2015

Nasjonal konferanse om sang

Torsdag 19. november arrangerer Krafttak for sang nasjonal dagskonferanse. Det blir en begivenhetsrik dag med musikkinnslag, samtaler og foredrag. 

På programmet står foredrag, konserter og samtaler om sangens plass i samfunnet og sangens betydning for enkeltmennesket. I tillegg vil vi presentere våre egne prosjekter som Syngende kommunerSyngende skoler og Sang i eldreomsorgen. Konferansen finner sted kl. 10:00 – 16:00 i Thon Kongressenter (tidligere Dizzie showteater) i Oslo sentrum. Konferansen er åpen for alle, og påmelding skjer på jarle.flemvaag@musikk.no innen 10. november. Deltakeravgiften, kr. 500,-, inkluderer en enkel lunsj. 


«What would life be without a song?»
Nasjonal konferanse 2015 – Krafttak for sang
Torsdag 19. november, 10.00 - 16.00 (registrering fra 09:30)

Foredrag – konserter – samtaler       
Medvirkende: Anita Skorgan, Solveig Kringlebotn, Unni Wilhelmsen, Solveig Slettahjell, Lars Bremnes, Anine Kruse Skatrud, Benedikte Shetelig Kruse, Jannike Kruse Jåtog, Astrid Kvalbein, Bjørn Kruse m.fl.

Programmet for konferansen finner du på www.krafttakforsang.no


Krafttak for sang (KFS) vil skape et syngende samfunn der alle innbyggere i Norge, uansett funksjonsnivå, alder og etnisitet, skal ha tilgang til gode tilbud om sangaktiviteter. KFS har Kulturdepartementet som viktigste økonomiske bidragsyter, og har 25 musikkorganisasjoner og institusjoner som partnere. FONOKO er en partner i Krafttak for sang.