lørdag 31. oktober 2015

Dirigent søkes

Nesodden Sangkor søker dirigent


Vår nåværende dirigent flytter, så vi trenger ny dirigent fra nyåret.

Vi
-          er et stort blandet amatørkor, for tiden ca. 40 medlemmer
-          er glad i et variert repertoar, fra folkemusikk via viser, pop og samtidsmusikk til store korverk
-          øver onsdager kl. 19.00 – 21.30, på Tangenten på Nesodden
-          har ambisjoner om å bli bedre enn vi er
-          har konkurransedyktige lønnsbetingelser

Om deg som dirigent:
Du
-          har formell utdannelse innen direksjon – eller holder på å få det
-          har lyst til å jobbe med glade amatører, og bruke ulike teknikker for innlæring og framføring
-          liker tanken på å lede et stort kor
-          har erfaring fra dirigering
-           

Søknadsfrist: 15. November 2015

Ta kontakt med :

Morten Ramberg (styreleder)                   Joveig Eliassen (sekretær)
Tlf. 913 72 756                                            920 22 359

morten.ramberg@telenor.com                  joveig.eliassen@care.no