onsdag 21. oktober 2015

Nordisk korlederkonferanse i Malmö 2.-4.oktober

2.-4. oktober var det Nordisk korlederkonferanse i Malmö. Arrangementet var et samarbeid mellom Föreningen Sveriges Körledare og Foreningen Danske Korledere (den finske dirigentforeningen Suomen Kuoronjohtajayhdistys og FONOKO var også involvert), og skulle egentlig begynt i København. I stedet endte det med at hele arrangementet ble lagt til Malmö, nærmere bestemt i det nye kombinerte konserthus-, kongress- og hotellkomplekset Malmö Live.

Fra Fonoko var hele styret og et varastyremedlem med. Totalt var det hele 339 deltakere. Den største gruppa var fra Sverige, men alle de nordiske landene var representert, og noen av deltakerne kom fra mer fjerntliggende strøk. Fra Norge stilte 22 stykker.

Programpostene vekslet mellom innslag ment for alle deltakere, og seminarer og workshops for mindre grupper. Det ble også plass til en rekke konserter, og deltakerne hadde dessuten tilgang til omfattende noteutstillinger.

Fellessang med gjennomgang av nytt repertoar er som regel nyttig og interessant, så også her – selv om det kan innvendes at mye av det som ble presentert, var av såpass høy vanskelighetsgrad at det var mest aktuelt for kor med høye ambisjoner. Noe lignende kan sies om noen av konsertene – imponerende og inspirerende, men samtidig med et repertoar som lå nokså fjernt fra mange kordirigenters hverdag. Men her var det heldigvis stor variasjon, og mange typer kor og musikksjangere var representert. Den nye konsertsalen var for øvrig en opplevelse i seg selv med sin fantastisk fine akustikk.

Også seminarene spente bredt. Seminaret om barn og sang var godt og inspirerende. Seminaret om scenisk presentasjon var nyttig og lærerikt, også for folk med lang erfaring med musikkteater og scenisk framføring. Anne Rosing gikk konkret til verks i sin sangteknikkpresentasjon, med øvelser både for deltakerne og for sangeren som ble instruert. Kurset om rytmisk korsang var også nyttig med sin konkrete behandling av innøvingsmetoder. Andre seminarer som pekte seg positivt ut, var presentasjonen av amerikansk repertoar og workshopen om renessansemusikk.

På lørdagskvelden inviterte Malmö by på middag i rådhuset – et flott arrangement med underholdning, god mat og levende dansemusikk.

Totalt sett ble det en inspirerende helg, og vi håper enda flere norske kolleger blir med neste gang!