fredag 20. november 2015

Næringsdrivende eller arbeidstaker?

Mange dirigenter er næringsdrivende, og får sin inntekt på grunnlag av dette. Men er dette tilknytningsforholdet mellom partene riktig? Gå gjennom sjekklista nedenfor, og finn ut om ditt yrke som dirigent kommer under næringsvirksomhet eller skulle det vært et ansettelsesforhold?


Det taler for næringsvirksomhet når:

·      Oppdragsgiver har ledelsen med arbeidet og er ansvarlig for arbeidsresultatet.
·      Oppdragsgiver kan sette bort jobben til andre, og bestemme bruken av egne ansatte.
·      Oppdragstaker styrer sin egen arbeidstid.
·      Oppdraget er klart avgrenset.
·      Det er avtalt en fast pris for oppdraget.
·      Oppdragstaker benytter egne materialer og verktøy.

Det taler for et ansettelsesforhold når:

·      En må underordne seg oppdragsgivers ledelse og kontroll av arbeidet.
·      En er bundet til å følge virksomhetens arbeidstid.
·      Oppdragsgiver bærer risikoen for sluttresultatet.
·      En får betalt for arbeidstiden en stiller til rådighet, ikke for resultatet.
·      Arbeidsoppgavene er ikke klart avgrensede, men egnet for løpende diskusjon.
·      Oppdragstaker kan ikke sette bort arbeidet til andre.
·      Oppdragstaker ikke holder egne redskaper, materialer eller arbeidsrom.
·      En har bare én oppdragsgiver.

Kilder: Skatteetaten, Frilansinfo.no, LO-advokat Nina Kroken.

Link til LO-aktuelt, hvor hele artikkelen står på side 36-37