søndag 31. januar 2016Invitasjon til fagdag og innkalling til årsmøte for året 2016
Fredag 1.april kl. 11:00-16:30

Sted: MFOs lokaler i LO Stat-bygget, i Møllergata 10

Plan for dagen:

Kl. 11:00-12.30           Raffe riff: Workshop med Siri Haukenes, Liv Anna Hagen og Elisabeth Anvik. Se informasjon nedenfor.

Kl. 12.45-13.45           Lønnsvilkår og arbeidsforhold for dirigenter ved Anders Hovind, MFO

Kl. 13.45-14.30           Bevertning

Kl. 14.30.16.30           Årsmøte for året 2016

Kl. 17.00                     Middag

Dagsorden for årsmøtet:
1.     Godkjenning av innkalling og sakliste
2.     Valg av referent og dirigent
3.     Årsmelding 2015
4.     Regnskap 2015
5.     Valg
6.     Eventuelle meldte saker

Saker til årsmøtet må være meldt innen 1.mars 2016 til fonoko@fonoko.no

Mer informasjon om fagdagen kommer sammen med årsmøtepapirene. Påmelding til fagdag gjøres innen 28.mars her: Påmelding fagdag/årsmøte
Velkommen!

Raffe riff-workshop:
Elisabeth Anvik og Liv Anna Hagen underviser i musikk på Barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. De er også utøvende musikere og har lang erfaring som sangere i ulike ensembler. I tillegg holde de kurs for kor og vokalensembler.

Workshopen Raffe Riff inneholder lek med flerstemmighet ved bruk av enkle ostinater. Vi har lenge arbeidet med å få til flerstemmighet med barnehagebarn og nybegynnere i alle aldre. Vi har erfart at bruk av ostinater er en enkelt og virkningsfull metode for å oppnå mestring, musikkglede og til å oppøve gehøret. Innøvingen av arrangementene vil foregå uten noter. Vi håper workshopen vil gi en metode for å få fengende flerstemmighet raskt opp og stå. Arrangementene vil altså kunne egne seg for barn og nybegynnere, men også som oppvarmingsøvelser, rytme- og gehørstrening i kor med erfarne sangere.