mandag 3. oktober 2016

Ny korstrategi og 1 million til dirigentutvikling

Kulturdepartementet publiserte 27. september regjeringens korstrategi Fleirstemt. Strategien gir en fyldig beskrivelse av korfeltet i Norge og hvilke nasjonale støtteordninger som er tilgjengelig. Den har også dirigentutvikling som et eget satsningsområde:
  • Regjeringen ønsker å legge til rette for rekruttering til og utvikling av korfeltet i Norge gjennom et løft for kordirigenter.​
Det er FONOKO som skal forvalte midlene, som følges opp av styringsgruppa i Koralliansen. FONOKO er svært glade for Kulturdepartementets satning på dirigentutvikling.

Koralliansen er positive
Koralliansen kommet med følgende kommentar til strategien.: 
Koralliansen ser svært positivt på at Regjeringen ønsker å videreføre satsingen på kor.
Koralliansen er svært glade for at regjeringens ønsker å støtte Koralliansens dirigentsatsing. Et kompetanseløft blant dirigenter er etter alliansens mening det mest effektive tiltaket for å styrke bredden i korlivet i Norge. Koralliansen søkte om et høyere beløp, men de ser bevilgningen på 1 million kroner som en god start.