mandag 3. oktober 2016

Standardkurs for kordirigenter

Koralliansen har utviklet standardkurs for kordirigenter. Kursene består av to moduler: Modul 1 er for nybegynnere og går over to helger (eller tilsvarende lengde). Modul 2 er for dirigenter med noe erfaring og går over tre helger (eller tilsvarende lengde).

Under ser du en oversikt over hvor og når disse kursene er planlagt. Vi planlegger å sette opp disse kursene en rekke steder i løpet av 2017. Oversikten under vil bli oppdatert i løpet av høsten når tidspunkt og sted er avklart. Kursene vil også bli annonsert på Koralliansens Facebook-side.

Vi planlegger å sette opp disse kursene en rekke steder i løpet av 2017.
Oversikten over kurs vil bli oppdatert i løpet av høsten når tidspunkt og sted er avklart. Kursene vil også bli annonsert på Koralliansens Facebook-side.

Studieplan for modul 2