torsdag 15. juni 2017

Koralliansens mentorordning - for deg som ønsker å få inspirasjon og veiledning i ditt dirigentvirke

Koralliansen har utviklet en mentorordning der du kan få veiledning og inspirasjon fra erfarne og dyktige dirigenter. Mer informasjon om dette finner du på Koralliansens hjemmesider.