onsdag 16. august 2017

Masterclass med Carsten Seyer-Hansen, 23.-24.september

FONOKO holder masterclass for dirigenter på høyt nivå. Dette kurset har kun fire aktive plasser og de som blir kvalifisert til å delta på kurset vil kunne få jobbe med et utvalgt repertoar med et øvingskor under kyndig veiledning av Seyer-Hansen. For å kunne være aktiv deltaker på kurset må man sende inn cv med relevant utdanning/erfaring og eventuelt video av seg selv fra en øvingssituasjon/konsert (frivillig). Passive deltakere trenger ikke å sende video/cv.

Kurset holdes på Norges musikkhøgskole, Oslo den 23.-24. September 2017
Mer informasjon om kurset finner du under fanen "Dirigentkurs".


FONOKO hosts a master class for experienced conductors.

This course has place for only four active participants, and those who qualify to attend the course will be able to work with a selected repertoire on a chosen choir under the expert guidance of Seyer-Hansen. In order to be accepted as an active participant in the course, you must submit a CV referring to relevant education/experiencevideo, and if you want, a video of a rehearsal/concert. This is not required for observers.The course is held at the Norwegian State Academy of Music in Oslo, from 23-24 September 2017.
More information about the course can be found under the "Dirigentkurs" tab.
Registration for the master class here