Stillingsutlysninger


Oslo: Majorstua kammerkor søker ny dirigent
Majorstua Kammerkor ble grunnlagt i 1999 av medlemmene, og består i dag av rundt 30 erfarne korsangere med forskjellige yrker og bakgrunn. Interessen og gleden over å skape musikk har vi felles.

Koret øver i Pilgrimsenteret, Akersbakken 30, med øvelser på tirsdager kl. 19:00 - 21:30. Det forventes at kormedlemmene øver på egen hånd hjemme, gjerne tilrettelagt med lydfiler og spillelister.
Hovedsakelig befinner vi oss i den klassiske musikktradisjonen, varierer gjerne med folketoner og synger ofte musikk av nåtidige komponister. Konsertene arrangerer vi ofte i samarbeid med profesjonelle musikere. Annethvert år reiser vi utenlands, der vi gjerne samarbeider med lokale kor om konserter. Koret har spilt inn to CD-er: Sunrise og Pulchra. Kanskje er tiden kommet for å spille inn noe god musikk igjen?
Koret har fremført større korverk, men først og fremst er vi et kor som liker å jobbe med mindre formater og med mye variasjon. Vi er stolte over at vi når våre høye musikalske ambisjoner uten å glemme at sangerne har flere forpliktelser enn koret i hverdagen. Vi er mer opptatt av at det vi gjør skal holde høy kvalitet enn å holde et veldig høyt aktivitetsnivå.
En del av inntektene våre kommer fra oppdrag. I tillegg synger vi ved gudstjenester i Sentrum og St. Hanshaugen sokn som gjenytelse for gratis øvingslokaler. I slike sammenhenger klarer vi oss uten dirigenten. Koret setter også pris på de impulsene som gode vikardirigenter eller prosjektdirigenter kan gi hvis det ellers er en god kontinuitet i den musikalske ledelsen.
Vi søker deg som har utdanning som dirigent, som har humor, stiller krav og ønsker å videreutvikle koret. Har du selv skolering som sanger, er det en stor fordel.
Honorar (som selvstendig næringsdrivende) etter avtale. Tiltredelse høsten 2017.
I søknaden ønsker vi å få et bilde av hvem du er som person og dirigent, hvordan du tenker og hva slags type ambisjoner du har i samspill med kor du dirigerer. Vi ønsker også å vite hvor mange kor dirigerer du allerede og hva slags tidsperspektiv du har på et eventuelt engasjement hos oss.
Vi vil gjennomføre prøvedirigering fra og med tirsdag 9. mai og kommende tirsdager. Hvis du blir valgt ut til prøvedirigering, ber vi deg forberede følgende:
1)    Et stykke du velger som er ukjent for koret (du sjekker ut med oss på forhånd)
2)    Et stykke vi velger som er kjent for oss og som du kan fortolke sammen med koret
Søknadsfrist: 15. april
Søknaden sendes til styret@majorstuakammerkor.no
Eventuelle spørsmål kan rettes til Berit Norum, 95 12 03 02 eller Ada Fuglset, 99 15 17 40.ER DU VÅR NYE DIRIGENT?
Vår dirigent skal slutte til sommeren. Vi i Høybråten Damekor søker derfor en ny dirigent som kan inspirere, utfordre oss og drive koret videre framover. Vi er et kor med godt miljø og lange tradisjoner. Vi har i dag 29 medlemmer.

Korets repertoar er variert, og vi synger både klassisk og moderne musikk. Vi øver fast hver onsdag fra kl. 19 – 22 på Vardeheim, Høybråten i Oslo. Koret er med på arrangementer og konserter gjennom året, og i tillegg har vi vår egen adventskonsert. Hvert semester har vi helgeseminar, og vi reiser gjerne på kortur.

Du som vil bli vår dirigent bør ha god utdanning, både pedagogisk og musikalsk. Du bør ha ferdigheter i pianospill til innøving og ha erfaring med korledelse. Kan du i tillegg lage øvefiler, er det helt strålende. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Er dette noe for deg?
Søknad og CV sendes til hdamekor@gmail.com.
Spørsmål om stillingen kan også rettes til leder Bente Baltzersen, 984 58 718.
Se også https://hbdamekor.com 
Betingelser etter avtale. Tiltredelse høst 2017.

Søknadsfrist er 24.mars 2017.


Ad Libitum søker ny dirigent
Ad Libitum er et blandakor fra Trondheim med rundt 40 medlemmer. Koret ble stiftet i 1987 og feirer således sitt 30-årsjubileum i år. Vårt mål er å utøve korsang med høy kvalitet hentet fra et variert repertoar. Vi legger stor vekt på formidling. Koret står ofte blandet og synger ofte uten noter. Ad Libitum deltar gjerne på korfestivaler, stevner og konkurranser i inn og utland. Koret arrangerer 2-3 egne konserter i året. I tillegg til ukentlige øvinger har vi en øvingshelg om høsten. Vi tar gjerne betalte sangoppdrag i forbindelse med private og offentlige arrangement.
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Høyere utdanning, både pedagogisk og musikalsk
 • Korfaglig utdanning
 • Korfaglig erfaring
 • Beherske flere stilarter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Beherske piano til bruk ved innøving
 • Engasjement
Vi tilbyr:
 • Godt miljø
 • Engasjerte, dyktige og arbeidsvillige sangere
 • Fast øvingsdag 1 gang i uka i gode lokaler
 • Godt fungerende organisasjon
 • Stabil og ryddig økonomi
 • Betingelser etter avtale
Tiltredelse etter avtale, men senest 1.8.17.
Søknad med CV og referanser sendes på mail til: berit.hoyem@fundator.no innen 1. April 2017.
Spørsmål om stillingen kan rettes til korets leder Berit Høyem på tlf. 414 60 639 eller på mail til post@ad-libitum.no


Nyoppstartet kor i Oslo

Vi søker en kul og inspirerende kordirigent til vårt nyoppstartede amatørkor.

Vi er ca 10-20 damer i 40 årsalderen (glade amatører) som alle ønsker å synge i kor. Det er varierende erfaring, men de aller fleste har ingen korbakgrunn.Tanken er å øve en dag i uken. Og vi ønsker oss popsanger og morsomme sanger å synge.

Vi har egnet øvingslokale på Vettakollen i Oslo.

Ta kontakt med Caroline Evjenth Kolbeinsen

cevjenth@hotmail.com
tlfnr 95759922

 

Oslo Voices søker ny dirigent


Oslo Voices ble stiftet i 2012 og består i dag av 35 sangere med en gjennomsnittsalder på ca 35 år. Koret synger klassisk og moderne musikk på et høyt nivå og med et variert repertoar innenfor et klassisk stilideal. Kjerneverdien til koret er å være seriøse, ambisiøse og tidsriktige, og vi ønsker å skape musikalske opplevelser som berører publikum.

Siden oppstarten i 2012 har koret hatt en rekke spennende produksjoner; vi har samarbeidet med KORK og kor på høyt nivå i inn- og utland, fått skrevet komposisjoner av norske komponister, vært på turnéer der vi har sunget i store europeiske kirker (St. Pauls Cathedral, Berliner Dom, Southwark Cathedral og Nidarosdomen), og deltatt på konkurranser med gode resultater. Vi har ambisjoner om flere store musikalske opplevelser i fremtiden og ser frem til å samarbeide med en ambisiøs, motiverende og høyt kvalifisert dirigent.

Koret øver fast en gang i uken (for tiden mandag kveld) og har ett til to helgeseminarer per semester. Vi legger i tillegg opp til en til to reiser per år.

Hvis du ønsker å bli vår nye dirigent, send søknad og CV til styret@oslovoices.no. Søknadsfrist er 31. desember 2016. Spørsmål angående stillingen kan rettes til Kirsti Marie Jegstad (99239913) eller Christine Hanken (92028649). Se også korets nettside for mer informasjon om koret: www.oslovoices.no.

Tiltredelse etter avtale, fortrinnsvis i løpet av våren 2017.


 

Oslo: Damekor søker dirigent
Koriander er et veldrevet kor med 12 års fartstid som består av 40 sangglade damer. Vår dirigent slutter, og vi søker derfor etter en ny dirigent som evner å inspirere, utfordre og drive koret framover. Dirigenten bør ha bakgrunn fra korledelse og spille piano. Personlig egnethet blir vektlagt. Betingelser etter avtale. Snarlig tiltredelse.

Repertoaret er variert, og inneholder sanger fra ulike epoker, stilarter og språk.
Fast øvingsdag er onsdager 19:30-22 på kulturhuset Kringsjå, Hellerud i Oslo.

Koriander samarbeider gjerne med andre kor, deltar på kortreff og synger i bryllup og ved andre festlige anledninger. I mai 2016 deltok vi i den internasjonale korfestivalen Venezia in Musica i Italia, hvor koret ble vurdert til gull i sin klasse av et anerkjent internasjonalt dommerpanel.

Koriander er medlem av Norsk Sangerforum.

Er dette noe for deg? Ta kontakt med leder Anne Kristine Sæthre via e-post koriander.hellerud@gmail.com eller telefon 918 95 345.


Velkommen til vår hjemmeside for mer informasjon:
www.bricksite.com/koriander

Du finner oss også på Facebook www.Facebook.com/Koriander.Hellerud og Instagram @koriander.hellerud