Korfaglig stoff

En tidligere spalte kommer til heder og verdighet – og forhåpentligvis til nytte:

Denne fungerer for meg i mitt korarbeid

Three Spiritual Nocturnes
for blandakor a capella

Komponist: Peter Klatzow

En syklus med tre korte verk for kor til dikt fra An African Prayer Book, satt sammen av erkebiskop Desmond Tutu.

Dette verket blir dessverre sjelden framført, og jeg kjenner bare til én innspilling.
Klatzow, en komponist fra Sør-Afrika, har skrevet musikk til disse vakre bønnelignende tekstene, som utfyller diktets enkelhet. Betydningen av teksten er tydelig gjennom hver note i alle harmoniske progresjoner, selv om verket, som ble skrevet i 2000, er basert på vakre harmoniske progresjoner.

Det første stykket, Night Silence (ca. 2 min), bruker en tekst av Fr Harry Wiggett.
Melodien ligger hovedsakelig i sopran, akkompagnert av vakre harmoniske progresjoner i de andre stemmene, som alle er todelt.

Halvparten av melodien i det andre stykket, The Sun Has Disappeared (ca. 3 min), ligger hos tenorene. Den tradisjonelle teksten fra Ghana handler om en enkel tro på en høyere enhet.
Komponisten bruker elementer fra den afrikanske musikktradisjonen ved å utrykke rytmen med elementer som varierende taktarter og synkoper. Bassene er den eneste stemmegruppen som ikke er todelt.

Siste stykke, An Evening Prayer (ca. 1 min. 40 sek.), bruker en tekst fra Kenya.
Som i første stykke, er det skrevet hovedsakelig i blokk-akkorder med alle stemmer, som noen ganger er todelt.
Denne syklusen er et av de enklere verkene som passer kor med profesjonelle sangere også, men spennet i korstemmene er slik at alle blandakor, som kan håndtere noen dissonanter, kan synge den.


Verket kan bestilles av komponisten selv:

peteklat@mweb.co.za


Les mer her:

 

 

 

John Tavener - The Lamb


Jeg vil gjerne trekke frem en kjent og kjær favoritt, som jeg stadig kommer tilbake til. John Tavener komponerte denne lille perlen av et stykke i 1982 til sin nevø Simons treårsdag. Teksten er hentet fra William Blakes diktsamling Songs of Innocence som ble utgitt i 1789, og beskriver lammets renhet og uskyld. Både Tavener og Blake var dypt religiøse, og i det nye testamentet er lammet et kjent bilde på Jesus. "The Lamb" er utgitt på Chester Music forlag.

I versene har melodilinjen noen uventede og lekne vendinger, og Tavener benytter seg her av en enkel, men virkningsfull, komponeringsteknikk med speiling av melodistemmen. Denne teknikken gir en fin utfordring for gehøret med spennende veksling mellom harmoni og dissonans. Versene er delvis unisone og tostemte, og i første vers er det kun damene som synger. I andre vers kommer herrestemmene med, og da i dobling med damestemmene, slik at det stadig er unisont eller tostemt. I refrengene holder komponisten seg til konsonerende tre- og firklanger som gir en fin kontrast til de mer harmonisk utfordrende versene.

Jeg har brukt stykket i flere av mine kor, og "The Lamb" ender alltid opp med å bli et av sangernes favorittstykker, med sin sarthet og ro. Publikum trekker også ofte begeistret frem dette stykket etter en konsert. "The Lamb, passer fint hele året, både i hovedprogram og som et ekstranummer til ettertanke, og gjerne til jul.

Ida Cecilie Holm, styremedlem i FONOKO


Arind Sandvold: 5 latinske kirkekor

Vi er vel mange som en eller annen gang i løpet av studietiden har vært borti Arild Sandvolds «5 latinske kirkekor» komponert og utgitt på Norsk Musikkforlag i 1955……. Mitt første møte med disse sangene var på et sommerkurs i 1982, og siden har jeg tatt dem fram med ujevne mellomrom.
Tekstboks: Arild Sandvold (1895-1984) var en betydelig organist, korleder, dirgent, komponist og musikkpedagog. Hans var utdannet ved konservatoriene i Oslo og Leipzig, i tillegg til privat undervisning med flere av tidens ledene musikere. Sandvold var domorganist og domkantor i Oslo i perioden 1933-1966.
De 5 korte sangene i dette heftet (hver på ca 1,5 – 2 minutter) kan godt fremføres hver for seg.
Hvert stykke har latinsk tekst, delvis basert på bibelvers, og komposisjonene har ulike musikalske element og utfordringer – så som fugerte innsatser, gregoriansk tematikk, dynamiske variasjoner, legato fraser, polyfoniske linjer mm. Alle stykkene er komponert for SATB
Det geniale med disse stykkene er at de er like anvendelig for både små og store kor, og likedan både for kor på alle nivåer. Man trenger ikke profesjonelle stemmer for korsatsene.
Min erfaring er at koristene i et «vanlig blandakor» virkelig liker å synge disse sangene, det er stadig små utfordringer i frasering, dynamikk og formidling. Dessuten er sangene faktisk veldig populære blant publikum, også utenlands. Jeg har ved flere anledninger hatt «5 latinske kirkekor» med på repertoaret ved kirkekonserter i utlandet, og opplever stadig at lokale sangere og dirigenter spør om hvordan man kan få tak i noter til disse korstykkene.
Jeg håper at du som leser dette kanskje kan finne dem frem fra glemselen og ta opp noe på repertoaret. Og dersom du ikke kjenner Sandvolds stykker fra før, så anbefaler jeg en telefon til Korsenteret for å bestille notene.

Elin Persson

KIRBYS TOPP 10 TIPS FOR KORSANGERE
  1. Vær selvsikker! Når du går ut på scenen er det viktig å opprette en positiv og entusiastisk kontakt med publikum. Du må være den som starter kommunikasjonen. Publikum skal føle fra første øyeblikk at du har noe fantastisk du vil dele med dem.
  2. Vær forberedt! Holdningen din og den fysiske tilstedeværelsen på scenen bør sende et umiskjennelig budskap til publikum som sier: "Jeg er klar, og jeg er stolt av hva jeg har å tilby!".
  3. Vær avslappet! Hvert øyeblikk du er på scenen vil det være noen i publikum som ser på deg. Å holde hendene foran kroppen eller andre ubevisste bevegelser, som å klø deg eller rette på klærne, tar oppmerksomheten vekk fra musikken.
  4. Bli forstått! Diksjon, diksjon, diksjon! Trikset ligger i konsonantene. Sørg for at selv de på bakerste rad i publikum forstår ordene du synger.
  5. Vær dramatisk! Syng hvert ord av en sang som om du har skrevet teksten selv.
  6. Vær ekte! Uttrykket i ansiktet ditt må gjenspeile betydningen av teksten til enhver tid. Øv foran speilet til du tror på det du selv synger.
  7. Stå sammen! Former hele koret vokalene på den samme måten? Dette er et område hvor forbedringer kan skje raskt. Stå i en sirkel. Etter hvert som hver person synger samme vokal kan dere bestemme hvilken munnstilling som gir den vakreste tonene for den vokalen. Så kopierer alle det, og sørg for at munnen er åpen nok.
  8. Vær allsidig! Hvordan er deres stil spesiell? Er det sjel i det dere synger? Kan dere synge klassisk? Country? Jazz? Broadway? Musikk i Amerika (red.adm: og Norge!) er en feiring av forskjellige stilarter!
  9. Vær fokusert! Når noen i gruppa har en solo, er det viktig at du retter oppmerksomheten din mot solisten - på den måten vil publikum også rette sin fulle oppmerksomhet mot solisten.
10. Vær dynamiske! Hvordan er din dynamikk? Det meste av musikken synges i mf (messo forte) eller sterkere. Våg å synge mykt og svakt når det er hensiktsmessig å gjøre det. Men husk; det er like fysisk krevende å synge mykt og svakt som det er å synge sterkt.
11. Et bonustips siden du har lest de første ti. Når du bukker, se på publikum på vei ned, som for å si: "Vår tid sammen har vært fantastisk, og jeg ønsker ikke å ta øynene mine vekk fra dere!"
GÅ OG VÆR FANTASTISKE!