Dirigentkurs

Modul 1: Nybegynnerkurs for kordirigenter på Hamar! 

OBS! Ny påmeldingsfrist: 1.oktober. Meld deg på her!
 
FONOKO arrangerer sammen med Koralliansen nybegynnerkurs for deg som har lyst til å prøve deg som kordirigent. Kurset gjennomføres på Hamar over to helger: 20.-22. Oktober 2017 og 17.-19. November 2017. De eneste forkunnskapene som kreves, er at du kan noter og at du har sunget i ​kor. Når kurset er ferdig, vil du for eksempel kunne fungere som hjelpedirigent i ditt kor.​ 

Instruktør 
Margrethe Ek er fra Østfold og startet allerede som 14-åring å dirigere kor. Nå jobber hun til daglig som lektor i musikkfag ved Kirkeparken videregående skole i Østfold. Hun dirigerer Moss Ensemble Consensus og har utdannelse innen sang, direksjon, musikkformidling og musikk og helse. Sangteknikk i kor og hvordan opptre på scenen er noe Ek jobber mye med. Margrethe Ek er mye brukt som instruktør ved seminarer og holder ofte foredrag om kor og helse samt musikkformidling. Margrethe er ofte brukt som jurymedlem i nasjonale og internasjonale korkonkurranser. 

Innhold 
Ved fullført kurs skal kursdeltakerne kunne: 
 • Beherske grunnleggende takteringsfigurer 
 • Beherske dirigeringsteknikker som enkle innsatser, avslag, fermater og dynamikk 
 • Gjennomføre oppvarming av kor 
 • Innstudere enkelt repertoar 

Kurset vil inneholde følgende temaer: 
 • Slagteknikk 
 • Oppvarmingsmetodikk 
 • Innstuderingsmetodikk 
 • Noe musikkteori og gehørtrening 

Fullstendig fagplan finner du her 


Praktiske opplysninger og påmelding 
Første kurshelg er 20.-22. Oktober 2017 og andre kurshelg er 17.-19. November 2017. 
Helgene gjennomføres på Høgskolen i innlandet campus Hamar og deltagere sørger selv for overnatting om nødvendig. Ytre tidsrammer er fredag 17.00- søndag 15.00, ferdig timeplan vil bli tilsendt deltagerne i god tid før kurset. Det vil bli servert mat under kurshelgene. 

Deltagere må melde seg på begge helger og det er ikke mulig å dele modulhelgene på ulike kurs i landet.  Ved avsluttet kurs vil du motta Koralliansens diplom for gjennomført kurs og vil være kvalifisert til å ta modul 2 på et senere tidspunkt.

Kursavgift er 1.250,- totalt for begge helger 

Påmeldingsfrist er 1.oktober 2017.
Vi har totalt 15 plasser på kurset for aktive så her gjelder det å melde seg på!
 


Masterclass med Carsten Seyer-Hansen, 23.-24.september 

FONOKO holder masterclass for dirigenter på særlig høyt nivå. Dette kurset har kun fire aktive plasser og de fire som blir kvalifisert til å delta på kurset vil kunne få jobbe med et utvalgt repertoar med et øvingskor under kyndig veiledning av Seyer-Hansen. For å få kunne være aktiv deltaker på kurset må man sende inn cv med relevant utdanning/erfaring og eventuelt en video av seg selv fra en øvingssituasjon/konsert.Passive deltakere trenger ikke å sende inn video/cv. 
Kurset holdes på Norges musikkhøgskole den 23.-24. September 2017 

FONOKO hosts a master class for experienced conductors.

This course has place for only four active participants, and those who qualify to attend the course will be able to work with a selected repertoire on a chosen choir under the expert guidance of Seyer-Hansen. In order to be accepted as an active participant in the course, you must submit a CV referring to relevant education/experiencevideo, and if you want, a video of a rehearsal/concert. This is not required for observers.The course is held at the Norwegian State Academy of Music in Oslo, from 23-24 September 2017.

More information about the course can be found under the "Dirigentkurs" tab.
Registration for the master class here

Instruktør 
Carten Seyer-Hansen har siden 2003 vært kantor ved Aarhus Domkirke med ansvar for kirkens rike korliv og er i tillegg lektor i klassisk korledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Carsten er en flittig konsertdirigent, dels med egne ensembler: Vokalgruppen Concert Clemens, Aarhus Domkirkes Kantori og Skt. Clemens Drengekor, dels som gjest for en lang rekke vokale og instrumentale ensembler, f. eks. Aarhus Bachorkester, Ensemble MidtVest, Esbjerg Ensemble, Aarhus Jazz Orchestra og Aarhus Sinfonietta. Ved siden av dette holder han ofte kurs og masterclasses i korledelse i inn- og utland.   I 2012 uroppførte han Jakob Buchanans Requiem med Aarhus Jazzorchestra, Marilyn Mazur, Indra, Jakob Bro og Aarhus Domkirkes Kantori (innspillet i 2014). Han vant 2. pris med Concert Clemens ved Harald Andersén International Chamber Choir Competition. I 2012 tildeltes cd’enDuruflés Requiem og motetter” med Concert Clemens, Aarhus Domkirkes Kantori, Bo Skovhus, Randi Stene og domorganist Kristian Krogsøe Preis der Deutschen Schallplattenkritik.   Carsten er også kunstnerisk leder av SANGKRAFTaarhus, som har til formål å fremme sangen blant barn og unge i Østjylland. Og fra 2015 dirigerer han også Ungdomskoret Aarhus U - stiftet av Birgitte Næslud og Carsten Seyer-Hansen 

Innhold 
 • Vokalteknikk og stemmebruk knyttet til dirigering 
 • Interpretasjon og musikalsk uttrykk

Praktiske opplysninger og påmelding 
Ytre tidsrammer er: 
  • Lørdag 10-18 
  • Søndag 10-17 
Masterclassen blir holdt på Norges Musikkhøgskole som har beliggenhet på Majorstuen i Oslo. 
Alle deltagere ordner med eventuell overnatting selv. 
Det blir servert mat under kurshelgen. 
Noter skaffes på egenhånd ved å kontakte korsenteret som har informasjon om hvilken utgave man skal anskaffe seg. Overiskt over kursets repertoar kommer så fort den er klar. 

Priser: 
Aktive deltagere (kun 4 plasser): kr 2400,- 
Passive deltagere som er medlemmer av FONOKO: Gratis 
Passive deltagere som ikke er medlem av FONOKO: kr 800,- 

Påmeldingsfrist 01.09.2017
Meld deg på her! 

Passer ikke disse kursene? Sjekk ut andre kurs som arrangeres av Koralliansen:

Koralliansens dirigentkurs
Studieplan for modul 1

Omfang og organisering:
32 timer Kurset går over 2 helger.

Målgruppe
Dette kurset et basiskurs for den som er helt ny som dirigent, eller som kanskje er hjelpedirigent i et kor. Målgruppen er de som å lære mer om faget korledelse.

Krav til forkunnskaper: 
Noe notekunnskap (g- og f-nøkkel) 
Har korerfaring, enten som korsanger og/eller dirigent

Innhold
Slagteknikk
OppvarmingsmetodikkInnstuderingsmetodikk
Noe musikkteori og gehørtrening 

Mål for kurset
behersker grunnleggende takteringsfigurer.
behersker dirigeringsteknikker som enkle innsatser, avslag, fermater, dynamikk.
kan gjennomføre oppvarming av kor.
kan innstudere enkelt repertoar. 

Arbeids- og undervisningsformer
Selvstudium mellom samlingene blir laget av kursinstruktør
Praktiskarbeidigrupper
Korte forelesninger
Individuelle tilbakemeldinger
Tilbakemeldinger på skype/interaktive medier mellom samlingene. 

Vurdering 
Modulen avsluttes gjennom en praktisk prøve, helst med et øvingsensemble tilgjengelig. Kursdeltakerne får en individuell tilbakemelding i etterkant. 

Aktuelt repertoar 
Sanger i 2/4, 3/4, 4/4 og 6/8


Studieplan modul 2

Omfang og organisering:
Antall timer: 40

Kurset kan organiseres over 2 samlinger/ helger, 16 timer x 2, samt to fysiske kveldssamlinger eller via Skype.


Målgruppe: 
Kurset er for dirigenter som har gjennomført modul 1, eller tilsvarende. Det er en fordel at du dirigerer et kor.
Krav til forkunnskaper:
 • Noe notekunnskap (g- og f-nøkkel)
 • Har korerfaring, enten som korsanger og/eller dirigent

Innhold
Fokuset vil være fra teknikk til musikk, og også komme inn på tema som dirigentens rolle som leder.
Kurset vil inneholde følgende temaer:
 • Slagteknikk
 • Oppvarmingsmetodikk med vokalteknikk
 • Innstuderingsmetodikk
 • Gehørtrening
 • Dirigenten som leder
 • Refleksjon rundt egen dirigentpraksis

Mål for kurset:
Ved fullført kurs er det forventet at kursdeltakeren:
 • videreutvikler sin dirigeringsteknikk
 • kan forme og formidle et musikalsk uttrykk gjennom ledelse i kor
 • skape et musikalsk uttrykk ut fra egne intensjoner
 • har grunnleggende kunnskaper om vokalmetodikk
 • kan instruere og lede kor med et variert repertoar

Arbeids- og undervisningsformer:
Selvstudium mellom samlingene laget av kursinstruktør
Praktisk arbeid i gruppa
Individuelle tilbakemeldinger
Korte forelesninger
Tilbakemeldinger på skype/interaktive medier mellom samlingene
Vurdering: 
Modulen avsluttes gjennom en praktisk prøve (øvingskor?). Kursdeltakerne får en individuell tilbakemelding i etterkant.

Aktuelt repertoar:
Sanger i 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, skiftende taktarter, asymmetriske og uregelmessige taktarter.